Cattery's:   DK*   S*   N*   IS*   FIN*   D*   NL*   B*   GB*   F*   E*   CH*   I*   USA*   Oth.  

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q   R  S  T  U  V  W  X   Y   Z      
Skjønnheten Ur Skogi


N* Skjønnheten Ur Skogi
NFO a 09 23 (Female)
Born: 1975-05-27
Regno: NRR K 50255
B: Jorun & Tom Jensen
O: Jorun & Tom B. Jensen, Norge
Far

N* Goliat
NFO a 09
Born: 0000-00-00
Regno: Not reg
B: Novice
O:
Farfar

Foundation

Born: 0000-00-00
Regno:
Farfars FarFarfars MorFarmor

Foundation

Born: 0000-00-00
Regno:
Farmors FarFarmors MorMor

N* Lillepusen
NFO n 09
Born: 0000-00-00
Regno: Not reg
B: Novice
O:
Morfar

Foundation

Born: 0000-00-00
Regno:
Morfars FarMorfars MorMormor

Foundation

Born: 0000-00-00
Regno:
Mormors FarMormors Mor